logo

"Wie zijn wij?
We willen gelijke kansen, maar toch niet voor iedereen?
We willen zelfbeschikking… desnoods over lijken?
We eisen solidariteit… maar er blijken grenzen te zijn…
We zijn de pluralisten, maar hebben het toch lastig met andere meningen!
We horen graag alles maar we luisteren vaak niet.
Is dat een waardige samenleving?

Een waardige samenleving is een samenleving die de grote verscheidenheid respecteert tussen individuen en groepen met oog voor de individuele ontplooiing en ontwikkeling van alle burgers. Hierbij wordt niemand uitgesloten en voelt iedereen zich verantwoordelijk voor de onderlinge samenhang en verbondenheid.

Forum

Activiteiten
- Activiteiten najaar 2010
- DVD

Contact: info@waardigesamenleving.be